فرشافرش،اولین پلتفرم آنلاین اختصاصی فرش دستباف ایرانی
فرش دستباف

مجموعه فرش های دستباف

مجموعه ای فرش های دستباف نفیس ایرانی

 • فرش تبریز
 • فرش قم
 • فرش کاشان
تابلو فرش

مجموعه تابلو فرش های دستباف

مجموعه ای ارزشمند از تابلو فرش های نفیس ایرانی

 • تابلوفرش تبریز
 • تابلوفرش قم
 • تابلوفرش کاشان
گبه دستباف

مجموعه گبه های دستباف

گبه های منحصر به فرد با تضمین کیفیت توسط کارشناسان خبره فرش

گبه دستباف

مجموعه گلیم های دستباف

گلیم های منحصر به فرد با تضمین کیفیت توسط کارشناسان خبره فرش

گبه دستباف

مجموعه جاجیم های دستباف

جاجیم های منحصر به فرد با تضمین کیفیت توسط کارشناسان خبره فرش

سایر دست بافته های داری

سایر دست بافته های داری

سایر بافته های ایلات و عشایر کشور

 • گلیم
 • جاجیم
 • خورجین
 • نمکدان
 • و ...