فرشافرش،اولین پلتفرم آنلاین اختصاصی فرش دستباف ایرانی
ثبت شکایات فرشافرش

ثبت شکایات

برای ثبت انتقاد،پشنهاد و یا شکایت خود از این فرم استفاده نمایید.

تصویر مورد نظر را جهت بارگذاری داخل کادر بیاندازید.

(5 تصویر PNG یا jpeg حداکثر 8 مگابایت)